Landskap #2 Återlämnandet / by Alexander Nikolis

Återlämnandet


Verleskogen är en mysigt mystisk trollskog med rikt växt- och fågelliv som hotades av avverkning år 2008. Men tack vare ekonomiskt stöd från Naturarvet / Ett klick för skogen, Ale kommun, Västkuststiftelsen, Naturvårdsverket och Fältbiologerna så kunde skogen till slut bevaras som ett naturreservat. Den mäktiga uppgiften att vaka över skogen ligger nu åter hos naturen själv.


Lite varstans i molntäcket av mossa ligger fallna grenar och stammar som mossan slukat helt. Lite mörkare mossa växer på marken runtomkring, medan lite ljusare mossa växer mitt på det ruttnande träet och skapar något som liknar en liten ås. Eller ett ärr, beroende på hur man ser det. Naturen tar sin tid att återanvända allting och inte lämna någonting utanför. Detta väckte en liten fundering över hur vi hela tiden kräver att allting ska gå snabbt samtidigt som vi slänger bort väldigt mycket i onödan.