Betongen som sköljs bort / by Alexander Nikolis

När någonting blir övergivet brukar man säga att naturen tar över. Det stämmer definitivt, och vad som också är intressant att studera är vilken påverkan vattnets kraft - som de flesta av oss är bekanta med - har på det kvarlämnade materialet. Vem kunde tro att järn och betong skulle suga upp vatten som ett sandslott, när vi är så vana vid att det håller för nästan vad som helst?

Hela historien om pappersbruket i Mölndal är för lång för att ha med, men det kan nämnas att industrins historia sträcker sig tillbaka till 1600-talet. Vid år 2006 satte man stopp för allt.

Om vi tänker såhär: Byggnader är som växter vars näring är människors närvaro. Då är det inte konstigt att det vissnar när det blir lämnat.