Du är den du är, och vem du är bestämmer...

 

 

ALX_2025sp.jpg

I April 2014 följde jag med som fotograf på en studieresa till Polen, en årlig resa som genomförs varje år av Toleransprojektet i Kungälv. Projektet, och den berömda kungälvsmodellen, grundades efter mordet på John Hron 1995 som en metod för att motverka att ungdomar hamnar i destruktiva grupper och umgängeskretsar. Men projektet handlar i grund och botten om att vägleda ungdomar till att känna trygghet och samhörighet med andra människor, få bättre förståelse för sig själva och de i sin närhet, samt att se världen ur olika perspektiv.

http://toleransprojektet.se
http://www.teskedsorden.se/for-skolan/toleransprojektet/

 

Vad betyder respekt?

 

Varför finns det fördomar?

 

Vad finns i mitt blod och vad kommer ur mötet med dig?

 

Är det viktigt att människor får lov att vara som de vill?

 

Vad är meningen med livet?

 

För att passa in så brukar jag...

 

Vem är den andre i Kungälv?

 

När jag ser världen genom min Thiloblick...

 

Vad är och vems är ett socialt problem?

 

Vad är kärlek?

 

Hur uppstår ondska?

 

Vad är en medmänniska?

 

Fundamentala attributionsfelet i min vardag...

 

Vad betyder demokrati för dig?

 

Vad har jag lärt mig?

 

DU ÄR DEN DU ÄR, OCH VEM DU ÄR BESTÄMMER...

Alla högstadieungdomar står samlade utanför Säve flygplats. Resan till Polen har inletts, och frågorna och funderingarna är många. En hel vecka som innebär slutet på det lärande där de vägleds att reklektera över vem man är, vilka andra människor är, och hur man lever sida vid sida med varandra.

- Ni kommer få ett kompendium med information som ni ska ha med er hela tiden. Ni kommer också få era dagböcker, och under resans gång kommer ni få uppgifter att skriva i dessa!

Kompendium och dagböcker delas ut. Sedan samlas alla och går mot incheckningen. På denna resan får ingen elev ha med sig varken mobiltelefon eller kamera. De ska hela tiden vara redo på att fokusera på det de ser och hör med egna ögon och öron. 

Vid första anblick kan det nog vara lätt att tro att detta projketet bygger på en strikt lärandeprocess som går ut på att alla ska lära sig exakt samma saker. Men så är det inte. Även om projektets utförande bygger på ett antal grundläggande idéer, så är det ändå på ett sådant sätt att alla elever ska ha utrymme att fundera själva för att komma fram till sina svar. Vanligtvis i skolan så matas eleverna med information och betydelsen av denna. I Toleransprojektet får eleverna information, sedan exempel på olika perspektiv kring denna, och sedan får de tid att fundera själva över dess betydelse.

Framme i Polen blir vi hämtade av en hyrd buss som tar oss till hotellet, där middag ska ätas och den resans första undervisning börja.

Efter att ha ätit middag samlas alla i ett konferensrum och resans första undervisning börjar. Vi alla kommer överens om att vara respektfulla mot varandra och se till varandras behov. Sedan släcks ljuset, och Christer läser upp en berättelse. Pojken och krukan. En berättelse om betydelsen av att vara ärlig. En berättelse som fördes från Indien till Europa av Romer – de som vi hemskt nog ofta förknippar med tiggeri.